Електронен каталог

доц. д-р Надежда Димова

доц. д-р Надежда Димова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02/8110635
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 605 II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 605 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц.д-р Надежда Димова е преподавател в НБУ от 2006 година. Основните й научни публикации са с тематична насоченост в сферите на емоционалният маркетинг, управлението на продажбите, потребителското поведение, дистрибуционната политика и устойчивия маркетинг. Научните й интереси са в областта на невромаркетинга, управлението на продажбите, дистрибуционната политика, потребителското поведение и устойчивият маркетинг. Член е на българската асоциация по маркетинг.


Публикации:


Публикации доц.д-р Надежда Димова учебна 2017-2018 година

1.Димова, Н. (2018). Промени в електронните комуникации и влиянието им върху онлайн пазаруването и създаването на емоции у потребителите, Юбилейна Х международна научна конференция „е – управление и е - комуникации”, 13-17 юни 2018, гр.Созопол.

Публикуван в: Сборник с доклади „Юбилейна Х международна научна конференция „е – управление и е - комуникации”“ISSN 2534-8523,стр.53-59

2. Димова, Н. (2017). Проблеми и перспективи пред маркетинга в транспорта, Конференция „Икономиката на ХХI век - корпоративна, национална и международна“ НБУ, 27 септември 2017 г., София

Публикувана в: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция Нов български университет, София, 27 септември 2017 г. ISBN 978-619-233-087-3 (електронно издание),стр.65-76

http://eprints.nbu.bg/4175/1/ikonomikata-na-xxi-vek.pdf

3. Димова, Н. (2018). "Поп ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно",Списание „Диалог“, Електронно издание на СА„Д.А.Ценов“ Свищов.

Публикувана в: Списание „Диалог“, Електронно издание на СА„Д.А.Ценов“ Свищов, бр.4, 2017г.

https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/title.asp?title=1181

4. Димова, Н. (2018). "Specific features of marketing in the field of concert and theater activities", Eastern academic journal.

Публикувана в: Eastern academic journal,бр.2,2018, ISSN 2367-7384, стр.69-75

https://www.e-acadjournal.org/bg/article-18-2-6.html

5. Димова, Н. (2018). Преходът от традиционен към дигитален маркетинг – възможност за усъвършенстване на маркетинговата дейност на компаниите, Годишник на Департамент „Икономика“, НБУ

Публикувана в: Годишник на Департамент „Икономика“, 2018, НБУ, стр.37-42

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-ikonomika-i-biznes-na-departament-ikonomika-2018

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822062 ISSN 2534-9651

2. Димова, Н. (2018). Концепцията за устойчив маркетинг през призмата на българската действителност заключителната научно-практическа конференция посветена на юбилейната 25-годишнина от създаването на програмите по бизнес администрация (юни 2018 - юни 2019) Българската мечта – позитивна концепция.

Публикувана в: Поредица “Лидерство, общество, стратегически визии“, Департамент „Администрация и управление“, „Българската мечта – позитивната концепция“, НБУ, ISBN 978-619-233-131-3, стр.307-317

3. Димова, Н. (2019). Специфика на маркетинга на биохрани, Международна научно - практическа конференция “Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“ 7 март 2019 г. София, НБУ

Публикувана в: Сборник с научни доклади от Международна научно - практическа конференция “Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“ 7 март 2019 г. София, Издателство „АСКОНИ - ИЗДАТ“, ISBN 978-954-383-125-8, стр.144-153.

4. Dimova.N. (2019). The role of business logistics in corporate customer service, Second international scientific conference regional development and cross-border cooperation, Pirot, Republic of Serbia, December 15, 2018

Публикуван в: ZBORNIK RADOVA BOOK OF PROCEEDINGS REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA REGIONAL DEVELOPMENT AND CROSS-BORDER COOPERATION, ISBN 978-86-900497-1-4, р.247-253

http://www.konferencija2018.komorapirot.com/en/pdf/ZbornikFinall.pdf

5. Димова, Н. (2019). Специфика на омниканалната търговия на луксозни стоки,

Сборник с доклади от конференция „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“ Международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра „Икономика и управление на търговията“ и 70 години от създаването на специалност „Икономика и търговия“

Публикуван в: Сборник с доклади от конференция „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“, Международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра „Икономика и управление на търговията“ и 70 години от създаването на специалност „Икономика и търговия“,

Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2018. ISBN 978-954-21-0980-8, стр.464-474

http://commerce.ue-varna.bg/uploads/1540409853-Commerce_4.0_science_practice_and_education.pdfCommerce_4.0_science_practice_and_education.pdf

6. Димова, Н. (2019). Дигиталната трансформация и влиянието й върху търговията на дребно, XI Международна научна конференция, „Е – управление и Е - комуникации”, 13-17 юни 2019, гр.Созопол

Публикуван в: Сборник с доклади „XI международна научна конференция „е – управление и е - комуникации”“ISSN 2534-8523,стр.161-167

Публикации доц.д-р Надежда Димова учебна 2019-2020 година

1.Димова, Н. (2019). Специфика на взаимовръзката между устойчивият маркетинг и потребителското поведение, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха“, 11-12 май 2020г.

Публикуван в: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха“, 11-12 май 2020г.,Том 2, Издателство „Наука и икономика― Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-1038-5,стр.637-645

https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/Economic_science_education_real_economy_T2_2020.pdf?fbclid=IwAR3Uu0vxeGwtKP8er6YbpuHVATsllV1oM7ahCRkHk8tUG84_NH6doDdjYU8

2.Димова, Н. (2019). Нови предизвикателства и тенденции в ритейл сектора, Сборник с доклади от „Маркетинг в действие“ – първа научно-приложна конференция по маркетинг,11.10.2019, НБУ

3.Димова, Н. (2019). Взаимовръзката между устойчивият маркетинг и конкурентноспособността на компаниите, Сборник с доклади от Втората международно научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения 28 и 29 ноември, Скопие Република Северна Македония, НБУ

Публикувана в: Сборник с доклади от Втората международно научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения 28 и 29 ноември, Скопие Република Северна Македония, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCES AND ARTS Volume 1, НБУ, ISSN 2671-355, стр.76-88

4.Dimova.N. (2020). The role of the sales manager in the company, XVI International may conference on strategic management, Bor, University of Belgrade technical faculty in Bor, Serbia 29 – 31 may 2020

5.Dimova.N. (2020). The challenges of talent management in marketing, III mеђународну научно-стручну конференцију регионални развој и прекогранична сарадња пирот, република србија петак, 7. децембар 2019. Године

Публикувана в: ZBORNIK RADOVA BOOK OF PROCEEDINGS REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA REGIONAL DEVELOPMENT AND CROSSBORDER COOPERATION, ISBN 978-86-900497-2-1,р. 325-331

http://www.konferencija2019.komorapirot.com/pdf/ZBORNIKRADOVA2019.pdf

Курсове от текущия семестър: