Електронен каталог

д-р Юрий Тодоров

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Застрахователните измами в България и тяхното разкриване

Курсове от текущия семестър: