Електронен каталог

д-р Юлиан Джоков

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
+359 2 811 02 72
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

Бакалавър по „История на Балканите и Европа”, НБУ

Магистър и доктор по „Национална и международна сигурност”, НБУ

Преподавателска дейност:

Аудиторни лекции в курсовете на НБУ: „Глобални предизвикателства за сигурността”, „Европейска архитектура на сигурност”, „Дипломация и енергийна сигурност”, „Регионални проблеми на сигурността в Черноморския регион”, „Международни организации в сигурността”, „Динамика на европейските политики за сигурност и отбрана”, „САЩ, НАТО и Русия”, „Правен режим за защита на класифицираната информация”, "Водене на преговори в сферата на сигурността".


Публикации:


Научни статии по проблемите на образованието в областта на сигурността, професионалното обучение по корпоративна сигурност, защита на културното наследство, системите за сигурност, управление на риска и др.

Курсове от текущия семестър: