Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по графично оформление, илюстриране и технологии в илюстрирането, предпечатни технологии, алтернативна графика, артмениджмънт, модерни тенденции в изкуството, компютърно илюстриране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, курсови и творчески проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии
 • проф. д-р Георг Краев VIPM226 Фолклор - образи и митология VIPM237 Проект: Фолклор - образи и митология
 • проф. д-р Грета Дерменджиева VIPM331 Предпечатни технологии
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPM148 Рисунката в илюстрацията и графиката VIPM161 Самостоятелна работа: Рисунка VIPM165 Графично оформление I част VIPM177 Самостоятелна работа: Графично оформление I част VIPM223 Графично оформление II част VIPM234 Самостоятелна работа: Графично оформление II част
 • проф. Стефан Груев VIPM151 Основи на печатната графика VIPM165 Графично оформление I част VIPM223 Графично оформление II част
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM410 Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM416 Проект: Графичен дизайн на страница, списание, книга
 • доц. д-р Динамир Предов VIPM330 Фотография и фотографски техники
 • доц. д-р Калина Христова VIPM145 Графични техники VIPM147 Илюстрация VIPM157 Проект: Печатна графика VIPM158 Самостоятелна работа: Графични техники VIPM160 Проект: Илюстрация VIPM164 Графични технологии I част VIPM167 Технологии в илюстрирането І част VIPM176 Самостоятелна работа: Графични технологии I част VIPM182 Проект: Графични технологии в илюстрирането VIPM199 Сториборд. Типажи и герои VIPM200 Проект: Сториборд. Типажи и герои VIPM222 Графични технологии ІI част VIPM224 Технологии в илюстрирането II част VIPM233 Самостоятелна работа: Графични технологии II част VIPM235 Проект: Технологии в илюстрирането VIPM240 Комикс и графична новела VIPM241 Проект: Комикс и графична новела VIPM300 Портфолио: оформление и презентация VIPM325 Графични технологии III част VIPM327 Технологии в илюстрирането III част VIPM340 Стаж: Графични технологии и илюстриране
 • доц. Валентин Савчев VIPM166 Илюстриране - пластични форми VIPM178 Проект: Илюстриране - пластични форми
 • доц. Йохан Йотов   VIPM145 Графични техники VIPM164 Графични технологии I част VIPM222 Графични технологии ІI част VIPM325 Графични технологии III част
 • доц. Михаил Чомаков VIPM146 Оформление на печатни произведения VIPM149 Цветова рисунка VIPM159 Самостоятелна работа: Оформление на печатни произведения VIPM162 Проект: Цветова рисунка
 • ас. д-р Захарина Петрова-Проданова VIPM150 Шрифтове VIPM156 Самостоятелна работа: Шрифт
 • д-р Дамян Дамянов VIPM326 Графично оформление III част VIPM340 Стаж: Графични технологии и илюстриране
 • д-р Йово Панчев VIPM343 Концептуално изкуство VIPM344 Проект: Проблеми на концептуалното изкуство
 • Дорина Минковска VIPM308 Маркетинг и реклама
 • Петър Кесерджиев VIPM169 Мултимедийни технологии в илюстрирането VIPM180 Проект: Мултимедийни технологии в илюстрирането VIPM201 Дигитално илюстриране VIPM239 Проект: Дигитално илюстриране