Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Електроника, Статистика, Увод в алгоритмите и програмирането; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Компютърни мрежи, Операционни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. CITB552 Системи за реално време
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CSCB021 Дискретна математика CSCB022 Комбинаторика CSCB707 Шумозащитно кодиране
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Борис Туджаров CITB608 Програмиране на уеб-базирани игри CITB701 Проектиране на игри CITB812 Механика на движението за компютърни игри
 • проф. д-р Красимир Калинов GENB002B Статистика
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB029 Алгоритми и програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CITB113 Приложения на линейната алгебра CSCB318 Аналитична геометрия GENB045 Математически анализ
 • проф. д-р Стоян Малешков CITB504 Компютърна графика CITB524 Проект: Компютърна графика CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • доц. д-р Бойко Банчев CITB703 Сценариино програмиране
 • доц. д-р Васил Фурнаджиев CITB402 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Велина Славова GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • доц. д-р Георги Тупаров CITB556 Обектноориентирано моделиране с UML CITB600 Бази от данни и SQL CITB656 Администриране на БД CITB757 Проектиране на бизнес информационни системи CSCB011 Моделиране с UML CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB430 Програмиране с Perl CITB502 Теория на игрите CITB522 Проект: Теория на игрите CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB655 Data warehouse CITB675 Самостоятелна работа: Data warehouse CITB679 Практика по бизнес информационни системи GENB002B Статистика
 • доц. д-р Димитър Пилев CSCB008 Компютърни архитектури
 • доц. д-р Емил Стоилов CITB505 Безжични компютърни мрежи CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB305 Програмиране с Java CITB406 Лабораторни упражнения по Java CITB631 Симулационно моделиране в компютърните игри CITB704 Операционни системи за мобилни устройства
 • доц. д-р Николай Докев CITB302 Операционни системи
 • доц. д-р Николай Киров CITB100 Програмиране CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CITB201 Обектно ориентирано програмиране (С++) CITB303 Структури от данни CSCB300 Програмиране за напреднали
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Станислав Иванов CITB621 Проект: Графично програмиране
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни CITB516 Самостоятелна работа: Бази данни CITB709 Информационни системи CITB766 Софтуерни технологии
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB105 Приложения на С++ CITB306 Упражнения по структури от данни CITB520 Практика по компютърни игри CITB680 Практика по разработване на уеб базирани игри CITB721 Стаж по проектиране на игри CITB810 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CITB869 Управление на проекти по информационни технологии CITB900 Стаж по компютърни игри GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CITB518 Тримерно компютърно моделиране CITB605 Реалистични изображения CITB625 Проект: Реалистични изображения
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова CITB855 Управление на риска
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CITB517 Клиент-сървър технологии CITB537 Проект: Клиент-сървър технологии CITB576 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C#. NET CITB810 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CITB191 Стаж по бизнес информатиката CITB433 Проектиране и разработка на релационни бази данни CITB624 Проект: Програмиране на бази от данни CITB720 Стаж по бизнес информатика CITB721 Стаж по проектиране на игри CITB900 Стаж по компютърни игри CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб
 • гл. ас. д-р Росица Голева CITB551 Сървърни архитектури CITB653 Unix операционни системи CITB674 Проект: Администриране Unix операционни системи
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CITB555 Извличането на знания от данни
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CITB606 Озвучаване на компютърни игри
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CITB191 Стаж по бизнес информатиката CITB720 Стаж по бизнес информатика CITB800 Криптография CSCB021 Дискретна математика CSCB022 Комбинаторика CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB318 Аналитична геометрия
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB433 Проектиране и разработка на релационни бази данни CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB679 Практика по бизнес информационни системи CITB703 Сценариино програмиране CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • гл. ас. Димо Чотров CITB501 Основи на компютърни игри CITB509 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB601 Графично програмиране
 • ас. д-р Йоана Иванова CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността
 • ас. Златка Узунова CITB603 Генератори на компютърни игри CITB818 Тримерни игри
 • д-р Веселин Георгиев CITB702 Компютърна анимация
 • д-р Михаил Кончев CITB673 Самостоятелна работа: Системи за управление на ресурси
 • д-р Тодор Цонков CITB406 Лабораторни упражнения по Java CSCB804 Проект по експертни системи CSCB836 Експертни системи
 • Васил Тодоров CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • Велислав Николов CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Владимир Белперчинов CITB430 Програмиране с Perl
 • Владимир Иванов CITB402 Компютърни мрежи
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • Деница Събева CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Димитър Драгостинов CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB105 Приложения на С++ CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Драгомир Йорданов CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Иво Вачков CITB754 Мрежова сигурност
 • Кирил Вучков CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB105 Приложения на С++ CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Любомир Чолаков   CITB673 Самостоятелна работа: Системи за управление на ресурси
 • Николай Душков CITB553 Управление на ИТ бизнес процеси
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Светослав Торбов CSCB845 Компютърна сигурност
 • Тодор Брънзов CSCB708 Кариери в IT
 • Цонка Атанасова   CITB851 Системи за електронни разплащания