Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB046 Театърът в историята на културата TEAB505 Драматичен и постдраматичен театър I част - Методи и пиеси TEAB512 Семинар "Класическа драматургия" TEAB612 Семинар "Модерна драматургия" TEAB705 Драматичен и постдраматичен театър II част - Методи и пиеси
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB021B Митология и религия
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Петя Александрова, д.н. TEAB305 Актьорът във визуалните изкуства
 • проф. Румен Цонев, д.н. GENB032 Композиция в музикалното изкуство
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB032 Композиция в музикалното изкуство TEAB508 История на танца I част TEAB706 История на танца II част
 • проф. д-р Ева Волицер TAMB127 Практичска работа с музикална композиция
 • проф. д-р Елена Благоева TEAB806 Разработка и управление на проекти
 • проф. Васил Димитров TAMB120 Сценичен етюд TEAB301 Откъси от класическа драматургия TEAB603 Актьорът като автор TEAB802 Импровизационен и игрови театър
 • проф. Цветана Манева TEAB502 Интерпретационни говорни техники TEAB602 Импровизационни говорни техники TEAB613 Практика "Театрален спектакъл по модерна драматургия" TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB804 Радио - пиеса
 • доц. д-р Анна Пампулова TAMB012 Съвременни танцови техники - I част TAMB018 Съвременни танцови техники - ІІ част TEAB302 Танцово соло TEAB402 Танцов дует TEAB509 Практика "Танцов спектакъл" TEAB510 Танцови практики и репертоар I част TEAB606 Театър без текст TEAB611 Проект "Театър без текст" TEAB710 Танцови практики и репертоар II част TEAB803 Актьорско майсторство за танцов театър TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Антоанета Петрова TAMB135 Визуални театрални форми - І част TAMB136 Визуални театрални форми - ІІ част TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB502 Интерпретационни говорни техники TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB504 Тренинг за спонтанност TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB602 Импровизационни говорни техники TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB801 Морфология на театралната форма TEAB802 Импровизационен и игрови театър TEAB804 Радио - пиеса TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Ася Иванова TAMB002 Психофизическа загрявка на актьора TEAB401 Откъси от модерната драматургия TEAB403 Музика и ритмика TEAB500 Театрален спектакъл по класическа драматургия TEAB501 Интерпретационни вокални техники TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB601 Импровизационни вокални техники TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Веселина Раева TAMB130 Специфични актьорски методи - І част TAMB131 Специфични актьорски методи - ІІ част TEAB303 Глас и дишане
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра TAMB135 Визуални театрални форми - І част TAMB136 Визуални театрални форми - ІІ част TEAB400 Метод на физическите действия TEAB401 Откъси от модерната драматургия TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB500 Театрален спектакъл по класическа драматургия TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB700 Театрален спектакъл TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB800 Режисура - изграждане на театрална форма
 • доц. д-р Татяна Соколова TEAB304 Съвременни танцови техники - ІІІ част TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част TEAB506 Движението в театъра TEAB511 Проект "Движението в театъра" TEAB609 Практика "Танцов спектакъл" TEAB610 Модерни танцови техники I част TEAB703 Танц - образ - действие TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB810 Модерни танцови техники II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021B Митология и религия
 • доц. Зарко Узунов TAMB135 Визуални театрални форми - І част TAMB136 Визуални театрални форми - ІІ част TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма
 • доц. Снежина Петрова TAMB126 Практическа работа с текст TEAB300 Метод на действения анализ TEAB301 Откъси от класическа драматургия TEAB303 Глас и дишане TEAB305 Актьорът във визуалните изкуства TEAB600 Театрален спектакъл по модерна драматургия TEAB603 Актьорът като автор TEAB604 Интердисциплинарни подходи и практики TEAB613 Практика "Театрален спектакъл по модерна драматургия" TEAB700 Театрален спектакъл TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB704 Кино откъс TEAB711 Стаж по специалността І част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков TAMB127 Практичска работа с музикална композиция TEAB403 Музика и ритмика
 • д-р Мирослава Гоговска TAMB002 Психофизическа загрявка на актьора
 • Веселин Мезеклиев TAMB005 От звук и жест към образ
 • Владимир Петков TAMB121 Сценичен текст
 • Десислава Морозова TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB504 Тренинг за спонтанност
 • Нелка Петкова TEAB601 Импровизационни вокални техники
 • Росен Михайлов TEAB507 Контакт импровизация TEAB807 Танцът в мултимедийна среда
 • Росица Панайотова-Григорова TEAB403 Музика и ритмика