Психология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Човешкият мозък, Философия на науката, Обща социология, Антропология, Митология и религия, Въведение в археологията; практически курсове като - Основи на психологията, Експериментална психология, История на психологията, Въведение в когнитивната наука, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Психология
 • проф. Георги Карастоянов, д.н. PSYB717 Психология на стреса
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък PSYB700 Невропсихология PSYB703 Неврогенетика PSYB791 Стаж 1 PSYB894 Стаж 2
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB021B Митология и религия
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYB201 Психологически извод PSYB502 Възприятие PSYB804 Психофизика
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък PSYB832 Неврози в детска възраст PSYB884 Диагностика на комуникативните и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст
 • проф. д-р Елена Андонова PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB011 Когнитивни процеси PSYB107 Език и мислене PSYB307 Психолингвистика PSYB366 Избрани теми от когнитивната наука PSYB708 Развитие на езика в детска възраст PSYB894 Стаж 2
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB789 Клиничен стаж 1 PSYB887 Психодиагностика PSYB893 Клиничен стаж 2
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB002A Статистика PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB307 Психолингвистика PSYB503 Памет и обучение PSYB505 Психологическо скалиране PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)
 • проф. д-р Катя Владимирова PSYB815 Управление на човешки ресурси
 • проф. д-р Красимир Калинов PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)
 • проф. д-р Лилия Гурова GENB027 Философия на науката PSYB012 История на психологията PSYB104 Философия на психологията PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYB406 Взимане на решения PSYB552 Основни идеи в моделирането в психологията PSYB553 Модели и симулации в психологията PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB894 Стаж 2
 • проф. д-р Орлин Тодоров PSYB203 Перспективи в социокултурната антропология PSYB892 Стаж. Подбор, оценка и развитие на персонала
 • проф. Холи Тейлър   PSYB366 Избрани теми от когнитивната наука
 • доц. д-р Анелия Спасова PSYB816 Икономическа психология PSYB817 Психология на рекламното повлияване
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Георги Петков GENB002A Статистика PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica) PSYB791 Стаж 1
 • доц. д-р Евгения Христова PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB011 Когнитивни процеси PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB805 Технология на психофизиологичния експеримент PSYB894 Стаж 2
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение PSYB889 Хиперактивност и дефицит на вниманието и обучителни трудности
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB020 Психология на социалното поведение
 • доц. д-р Емил Маджаров PSYB716 Юридическа психология
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността PSYB009 Клинични перспективи към психологията на личността PSYB012 История на психологията PSYB019 Провеждане на библиографско изследване PSYB507 Психология на себепознанието PSYB892 Стаж. Подбор, оценка и развитие на персонала
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение PSYB618 Психопатология PSYB787 Психопатология на развитието І част PSYB797 Психопатология на развитието ІІ част PSYB840 Поведенческа медицина
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB311 Психология на развитието в училищна възраст PSYB604 Когнитивно развитие в детството PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB726 Психоаналитична психопатология PSYB789 Клиничен стаж 1 PSYB794 Увод в психотерапията PSYB828 Психология на зависимостите PSYB893 Клиничен стаж 2
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB011 Когнитивни процеси PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология PSYB503 Памет и обучение PSYB504 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021B Митология и религия
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология PSYB107 Език и мислене PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част PSYB708 Развитие на езика в детска възраст PSYB783 Методология на психолингвистичния експеримент PSYB791 Стаж 1
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Веселина Къдрева PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB894 Стаж 2 PSYB901 Емоции, когнитивни процеси и социално познание
 • гл. ас. д-р Елена Пседерска PSYB828 Психология на зависимостите
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYB502 Възприятие PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica) PSYB688 Проект: работа в изследователска лаборатория PSYB894 Стаж 2
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYB004 Експериментален дизайн PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYB001 Въведение в психологията PSYB604 Когнитивно развитие в детството PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB019 Провеждане на библиографско изследване PSYB505 Психологическо скалиране PSYB506 Тестология PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica) PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB892 Стаж. Подбор, оценка и развитие на персонала
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB008 Психология на развитието PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB020 Психология на социалното поведение PSYB311 Психология на развитието в училищна възраст PSYB506 Тестология PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB892 Стаж. Подбор, оценка и развитие на персонала
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYB015 Развитие на психичните процеси PSYB311 Психология на развитието в училищна възраст PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB787 Психопатология на развитието І част PSYB797 Психопатология на развитието ІІ част
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYB203 Перспективи в социокултурната антропология
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYB789 Клиничен стаж 1 PSYB893 Клиничен стаж 2
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB602 Организационна психология PSYB719 Психология на труда PSYB721 Изследване на организациите PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB821 Подбор, оценка и развитие на персонал PSYB892 Стаж. Подбор, оценка и развитие на персонала
 • ас. Иво Попиванов   PSYB894 Стаж 2
 • д-р Димо Станчев PSYB726 Психоаналитична психопатология
 • д-р Кимон Ганев PSYB618 Психопатология
 • преп. Красимир Таушанов PSYB407 Структура на психоаналитичния корпус (изследване, терапия, теоретичен модел) PSYB500 Увод в клиничната психология
 • Антон Дончев PSYB104 Философия на психологията
 • Мален Маленов PSYB794 Увод в психотерапията
 • Румяна Крумова PSYB726 Психоаналитична психопатология PSYB887 Психодиагностика
 • Чавдар Кискинов PSYB401 Психология на малките групи