Музика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове като - Композиция в музикалното изкуство, Обща история на изобразителното изкуство, Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра,; практически курсове като - Пеене/инструмент/танц, Музикални елементи и солфеж, Музикална теория, Облигатен инструмент/Съпровод, Камерна музика/оркестър, Музикални елементи и солфеж (интониране), Исторически танци, Компютри и музика и др.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSB011 Музиката от древността до барока MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век MUSB350 Обща история на музиката - ІІІ част MUSB450 Обща история на музиката - ІV част MUSB507 Работа по проект - I част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB607 Работа по проект - II част MUSB634 Музикален анализ - II част MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част MUSB702 Специфика на европейските проекти MUSB800 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІV част MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB828 Музикален продуцент MUSB888 Разработване на проекти по мениджмънт MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB917 Работа по проект - III част MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част MUSB957 Работа по проект - IV част
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Явор Конов, д.н. GENB040 Музика, култура, изкуство MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB634 Музикален анализ - II част MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част MUSB734 Полифония - I част MUSB800 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІV част MUSB834 Полифония - ІІ част MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSB051 Практика - БП "Музика" - І част MUSB052 Практика - БП "Музика" - ІІ част MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB055CS Класическо пеене MUSB065CS Класическо пеене MUSB075CS Класическо пеене MUSB085CS Класическо пеене MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част MUSB817 Музикална и танцова практика
 • проф. д-р Веселина Манева MUSB792 Законодателство в музикалните изкуства MUSB889 Управление на изпълнителските права
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB032 Композиция в музикалното изкуство MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB039 Музикална теория - I част MUSB051 Практика - БП "Музика" - І част MUSB052 Практика - БП "Музика" - ІІ част MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB533 Хармония - I част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част MUSB633 Хармония - II част MUSB634 Музикален анализ - II част MUSB734 Полифония - I част
 • проф. д-р Кристиан Банков GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Марин Маринов MUSB045 Практическа физика и математика
 • проф. д-р Марио Хосен MUSB001V Цигулка MUSB006V Цигулка MUSB014V Цигулка MUSB021V Цигулка MUSB055V Класически инструмент цигулка MUSB065V Класически инструмент цигулка MUSB075V Класически инструмент цигулка MUSB085V Цигулка MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB055P Класически инструмент пиано MUSB065P Класически инструмент пиано MUSB075P Класически инструмент пиано MUSB085P Класически инструмент пиано MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB788 Реклама в музикалните изкуства MUSB793 Източници за финансиране в музиката MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB828 Музикален продуцент MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB033 Компютри и музика MUSB036 Моделиране и дигитализиране на творческия процес MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB085EC Електронна и компютърна музика MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част
 • проф. Людмил Ангелов MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB055P Класически инструмент пиано MUSB065P Класически инструмент пиано MUSB075P Класически инструмент пиано MUSB085P Класически инструмент пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част
 • проф. Стефан Драгостинов MUSB051 Практика - БП "Музика" - І част MUSB052 Практика - БП "Музика" - ІІ част MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB351 Инструментознание MUSB451 Инструментознание MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB533 Хармония - I част MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част MUSB633 Хармония - II част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSB001K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB006К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB014К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB021К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB055K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB065K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB075K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB085K Поп и джаз клавишни инструменти
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Георги Петков MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства MUSB006FM Фолклорни музикални изкуства MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB014FM Фолклорни музикални изкуства MUSB021FM Фолклорни музикални изкуства MUSB055FM Фолклорни музикални изкуства MUSB065FM Фолклорни музикални изкуства MUSB075FM Фолклорни музикални изкуства MUSB085FM Фолклорни музикални изкуства MUSB549 Музикална фолклористика I част MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB649 Музикална фолклористика II част MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB730 Компютърни нотни програми - I част MUSB753 Методика на обучението по музика и танц
 • доц. д-р Деян Павлов MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSB005 Актьорско майсторство MUSB010 Актьорско майсторство MUSB017 Актьорско майсторство MUSB024 Актьорско майсторство MUSB570 Актьорско майсторство - I част MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства MUSB591 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - I част MUSB670 Актьорско майсторство - II част MUSB691 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - II част MUSB770 Актьорско майсторство - III част MUSB870 Актьорско майсторство - IV част
 • доц. д-р Росица Бечева MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB039 Музикална теория - I част MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB085EC Електронна и компютърна музика MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • доц. Димитър Василев MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB051 Практика - БП "Музика" - І част MUSB052 Практика - БП "Музика" - ІІ част MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB584 Студио MUSB680 Основи на тонрежисурата II част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB682 Звукотехника II част MUSB684 Студио MUSB701 Софтуер за аудиодизайн MUSB781 Пространствена акустика MUSB783 Студийна техника и технологии I част MUSB784 Студио MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB882 Звукови монтажи MUSB883 Студийна техника и технологии II част MUSB884 Студио MUSB892 Звукови монтажи
 • доц. Етиен Леви MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Златка Ангелова MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част MUSB817 Музикална и танцова практика
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част MUSB817 Музикална и танцова практика
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSB001FD Фолклорни танцови изкуства MUSB006FD Фолклорни танцови изкуства MUSB014FD Фолклорни танцови изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства MUSB021FD Фолклорни танцови изкуства MUSB055FD Фолклорни танцови изкуства MUSB065FD Фолклорни танцови изкуства MUSB075FD Фолклорни танцови изкуства MUSB085FD Фолклорни танцови изкуства MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB556 Основи на танцовото изкуство - І част MUSB558 Български екзерсис - I част MUSB561 Хореографска композиция - I част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB632 Хореографска композиция и режисура - ІІ част MUSB655 Основи на танцовото изкуство - ІІ част MUSB658 Български екзерсис - II част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB763 Обработка на български народни танци - I част MUSB817 Музикална и танцова практика MUSB863 Обработка на български народни танци - II част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част
 • д-р Десислава Щерева MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика
 • д-р Ермила Швайцер MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB051 Практика - БП "Музика" - І част MUSB052 Практика - БП "Музика" - ІІ част MUSB053 Стаж - БП "Музика" - І част MUSB054 Стаж - БП "Музика" - ІІ част MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част
 • д-р Милко Милков MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • д-р Наталия Афеян MUSB001CS Класическо пеене MUSB006CS Класическо пеене MUSB014CS Класическо пеене MUSB021CS Класическо пеене MUSB055CS Класическо пеене MUSB065CS Класическо пеене MUSB075CS Класическо пеене MUSB085CS Класическо пеене
 • д-р Нели Маринкова MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB596 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB696 Самостоятелна работа - инструмент/пеене/танц MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • д-р Павлина Величкова MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB507 Работа по проект - I част MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства MUSB591 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - I част MUSB606 Работа с публики MUSB607 Работа по проект - II част MUSB691 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - II част MUSB693 Продуцентство MUSB702 Специфика на европейските проекти MUSB793 Източници за финансиране в музиката MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB888 Разработване на проекти по мениджмънт MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии MUSB917 Работа по проект - III част MUSB957 Работа по проект - IV част
 • преп. Илиана Тодорова-Байчева MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика
 • преп. Камелия Тодорова MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене
 • преп. Симеон Симеонов MUSB024 Актьорско майсторство MUSB570 Актьорско майсторство - I част MUSB670 Актьорско майсторство - II част MUSB770 Актьорско майсторство - III част MUSB870 Актьорско майсторство - IV част
 • преп. Юлиан Янев MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене
 • Валери Градинарски MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара MUSB055G Поп, джаз и класически инструмент китара MUSB065G Поп, джаз и класически инструмент китара MUSB075G Поп, джаз и класически инструмент китара MUSB085G Поп, джаз и класически инструмент китара
 • Калин Каралеев MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB701 Софтуер за аудиодизайн MUSB783 Студийна техника и технологии I част MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB883 Студийна техника и технологии II част MUSB892 Звукови монтажи
 • Кирил Янев MUSB045 Практическа физика и математика MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB682 Звукотехника II част MUSB781 Пространствена акустика MUSB892 Звукови монтажи
 • Мария Каралеева MUSB536 Хореографска импровизация - І част
 • Нелка Петкова MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства MUSB006FM Фолклорни музикални изкуства MUSB014FM Фолклорни музикални изкуства MUSB021FM Фолклорни музикални изкуства
 • Симеон Симеонов MUSB005 Актьорско майсторство MUSB010 Актьорско майсторство MUSB017 Актьорско майсторство
 • Цветан Георгиев MUSB001PI Ударни инструменти MUSB006PI Ударни инструменти MUSB014PI Ударни инструменти MUSB021PI Ударни инструменти MUSB055PI Поп, джаз и класически ударни и духови инструменти MUSB065PI Поп, джаз и класически ударни и духови инструменти MUSB075PI Поп, джаз и класически ударни MUSB085PI Поп, джаз и класически ударни