История и археология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Митология и религия, Историческо познание, История на България, Древните цивилизации, Антропология, Държавно и публично управление, Политология; общообразователни курсове от областта на хуманитарните науки, древната и новата история. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
История и археология
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB002 Увод в праисторията ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията GENB020 Въведение в археологията OOOK056 Еволюция и археология
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура OOOK101 Разчитане на миналото
 • проф. Пламен Цветков, д.н. HISB505 Народностно потекло и национално самосъзнание HISB533 Практика в архиви HISB535 Стаж HISB704 Югоизточна Европа между двете световни войни HISB802 Светът на мегамитовете - идеи, общество, институции HISB811 Международни отношения през XX в. OOOK013 Светът през ХХ век
 • проф. Румен Даскалов, д.н. GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г.
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации OOOK078 Културата на Древен Египет
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание HISB534 Стаж HISB714 Историята и нейните интерпретатори HISB718 Дипломатическа история на България HISB816 История на настоящето
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Румен Генов HISB502 Европа и зараждането на глобалната история - открития и колонии HISB517 Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо HISB533 Практика в архиви HISB614 Конфликти, войни и дипломация в модерна Европа OOOK037 История на модерния свят
 • проф. д-р Тома Томов OOOK112 Византия, позната и непозната
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Цветанка Чолова GENB022 История на България HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB501 Римската имперска система - континуитет и дисконтинуитет HISB509 Политическа идеология на Византия HISB532 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB601 Византия и православният свят OOOK081 Светът през средните векове
 • доц. д-р Боян Думанов ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB619 Византийска археология ARHB634 Археология на късната античност ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB707 Българският средновековен град ARHB748 Тракийска гробнична архитектура ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB832 Археология на Великото преселение на народите ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020 Въведение в археологията OOOK165 Викингите, океанът и светът
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB533 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB536 Етнически и религиозни общности на Балканите HISB604 Възникване на модерните партийни системи HISB703 Новото време и балканските нации HISB708 Великите сили и българския национален въпрос HISB718 Дипломатическа история на България HISB811 Международни отношения през XX в. HISB822 Териториалното статукво на Балканите след 1878 г. - политически фактори, войни и договори OOOK169 Българските общности зад граница
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB536 Етнически и религиозни общности на Балканите HISB701 Българската държава и вероизповедните общности HISB703 Новото време и балканските нации HISB704 Югоизточна Европа между двете световни войни HISB719 Забраненото (забравено) знание OOOK169 Българските общности зад граница
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB511 Културното наследство в българските земи HISB532 Практика в архиви HISB616 Култура и изкуство на Ренесанса OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB011 Класическа археология ARHB014 Увод в нумизматиката ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB544 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB743 Археологически аспекти на римското изкуство ARHB744 Римска архитектура ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания" OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов GENB022 История на България HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB610 Развитие на институционалната система в България HISB708 Великите сили и българския национален въпрос HISB711 Коминтернът, СССР и Балканите HISB803 Студената война HISB804 Балканите в двуполюсния свят OOOK168 Неизвестното за българския комунизъм
 • доц. д-р Майя Василева OOOK086 Култура и изкуство в древна Мала Азия
 • доц. д-р Петър Балабанов ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB613 Строителство и архитектура в Древна Тракия ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • доц. д-р Светла Янева HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB302 Българското Възраждане HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB514 Османската империя и Европа HISB532 Практика в архиви HISB613 Реформи и кризи в Османската империя OOOK166 Европа и българското национално Възраждане
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. д-р Ясен Захариев OOOK002 Кратък курс по философия
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB632 Ранножелязната епоха в Югоизточна Европа ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB730 Бронзовата епоха в Югоизточна Европа ARHB731 Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB839 Археология на Гърция през геометричната епоха ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB005 Източните Балкани в І-во хилядолетие пр. Хр. ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB635 Погребални обреди в Древна Тракия през І хил. пр. Хр. ARHB636 Тракийска археология ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB748 Тракийска гробнична архитектура ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB822 Археометрични изследвания ARHB830 Гръцка колонизация ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB604 Възникване на модерните партийни системи
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002 Увод в праисторията ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB604 Археологическа документация ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB722 Системи на снабдяване и обмен в праисторията ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"