Българска културна история и музеи

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Художественото наследство и културни практики в България, Митология и религия, Глобалният свят, Обща история на изобразителното изкуство, Театърът в историята на културата, Антропология, Музика, култура, изкуство; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки и теорията на изкуствата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Българска културна история и музеи
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB046 Театърът в историята на културата
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB021B Митология и религия HACB633 Митологичните кодове на тракийската култура HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят
 • проф. Мария Попова, д.н. OOOK014 Семиотика
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB739 Балканските национални проекти (ХIX в.) HACB764 Фолклорът като културна система HACB767 Стаж в културна институция HACB876 Религиозни традиции в българската култура HACB880 Делник и празник в културата на българите HACB905 Култури и общности на Балканите ХІХ - ХХ в. OOOK124 Религията в съвременния свят
 • проф. Мони Алмалех, д.н. OOOK057 Науката за езика
 • проф. Явор Конов, д.н. GENB040 Музика, култура, изкуство OOOK032 Стара Европа: Музика и култура
 • проф. д-р Иван Камбуров OOOK004 Философските идеи на Изтока
 • проф. д-р Ирина Генова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB772 Европеизация на българската култура HACB779 За изкуството след модерността. Критически практики в текст и образ HACB878 Стаж в музей, галерия, архив HACB881 Художествени практики в дигиталната епоха HACB882 Художественият музей в съвременността OOOK046 Визуалният образ OOOK052 Динамика на образите в изкуството на ХХ век
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Тома Томов HACB683 Римски старини из българските земи OOOK112 Византия, позната и непозната
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB779 За изкуството след модерността. Критически практики в текст и образ HACB881 Художествени практики в дигиталната епоха
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030A Обща история на изобразителното изкуство HACB546 Практика в музей и галерия - I част HACB577 Културната промяна на Балканите през първото хилядолетие HACB589 Музеят. Фонд и експозиция HACB636 Музейна комуникация HACB777 Музеи и колекции HACB878 Стаж в музей, галерия, архив OOOK049 Европейският модернизъм и българското изобразително изкуство
 • доц. д-р Евгения Благоева OOOK134 Храна и култура
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Катерина Гаджева OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Наталия Христова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България HACB578 Образование и просвета в българската културна история HACB582 Историческа памет и музеи HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB767 Стаж в културна институция HACB778 "Свое - чуждо" в модерната българска култура HACB780 Културата на България през социализма HACB883 Музеите на социализма
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB634 Зората на средновековната българска култура HACB635 Култура и всекидневен живот през Второто българско царство HACB661 Практика в музей и галерия - II част OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ружа Маринска HACB546 Практика в музей и галерия - I част OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Светла Янева OOOK166 Европа и българското национално Възраждане
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021B Митология и религия HACB546 Практика в музей и галерия - I част HACB632 Култура на траките през класическата и елинистическата епоха HACB878 Стаж в музей, галерия, архив THRB013 Тракия преди траките THRB018 Ранна и архаична Тракия: култура и изкуство
 • доц. Борис Данаилов HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB578 Образование и просвета в българската културна история HACB582 Историческа памет и музеи HACB772 Европеизация на българската култура
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030A Обща история на изобразителното изкуство HACB578 Образование и просвета в българската културна история HACB582 Историческа памет и музеи HACB652 Българска възрожденска култура HACB754 Манастирът в православния свят HACB767 Стаж в културна институция HACB834 Семинар: Учебна експедиция OOOK079 Софийската Света гора - църкви и манастири в София и Софийско OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB576 Култура на гръцките колонии в Тракия HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB739 Балканските национални проекти (ХIX в.) HACB834 Семинар: Учебна експедиция HACB876 Религиозни традиции в българската култура HACB880 Делник и празник в културата на българите HACB905 Култури и общности на Балканите ХІХ - ХХ в. OOOK120 Празник и празничност OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство
 • гл. ас. Владимир Димитров HACB774 Българската култура 15 - 18 в.