Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Химия, Физика и астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика и др.; общообразователни курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата.

прочети още
Екология и опазване на околната среда