Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Електроника, Статистика, Увод в алгоритмите и програмирането; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Компютърни мрежи, Операционни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии