Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е единствената в България в областта на международните отношения, която се провежда изцяло на чужд език. Обучението е насочено към усвояването на солидни знания и на конкретни умения, които да позволят упражняването на широк кръг от професии: дипломати, експерти-международници в държавната администрация, международни служители, анализатори в отдели за стратегическо планиране, експерти в консултантски фирми, служители на неправителствени организации и политически партии, международни наблюдатели в медиите и др.

В първите две години на обучението курсовете са общоуниверситетски, уводни и общи, като съпътстващо се допълват от продължителен тренингов курс на френски език. През третата година се изучават основните курсове по специалността, като на студентите се предоставя възможност да изберат през VI семестър обучение в чуждестранен университет-партньор в рамките на мобилностите на програма "Еразъм". През четвъртата се осъществява специализация в областта на регионалните международни проблеми (централна и източна Европа, югоизточна Европа и Черноморския регион).

прочети още
Международна политика (на френски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLB084 Международните системи: традиции и динамика POLF106 Политика и политически идеи POLF107 Правото и правните системи POLF109 Международната политика през 20 век POLF206 Институции и актьори на международните отношения POLF304 Елементи на геополитическия анализ POLF405 Международно частно право POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF511 Самостоятелна работа: Теори за международните отношения (на френски език) POLF701 Политически режими в централна и източна Европа (на френски език) POLF704 Геополитика на постсъветското пространство (на френски език)
 • проф. Димитър Йончев, д.н. POLF503 Международна сигурност (на френски език) POLF513 Самостоятелна работа: Международна сигурност (на френски език)
 • проф. Евгения Иванова, д.н. POLF301 Нации, етноси, религии: основни понятия POLF809 Международни отношения на Балканите (на френски език)
 • проф. д-р Анна Кръстева POLF106 Политика и политически идеи POLF303 Международни политики на гражданство POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF520 Практика: Международни миграции POLF722 Популизми, национализми, екстремизми (на френски език) POLF818 Политика на граници (на френски език)
 • проф. д-р Васил Гарнизов POLF804 Геополитическа антропология на Балканите и Черноморския регион (на френски език)
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS123 Политическите идеологии
 • проф. д-р Румен Генов POLS219 Политически системи на Великобритания и САЩ
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLF108 Социология на политиката POLF305 Външнополитически анализ POLF506 Международни преговори (на френски език) POLF706 Анализ на документи в международната политика (на френски език) POLF803 ПР в международната политика (на френски език)
 • доц. д-р Добрин Канев POLB095 Съвременният политически процес в България
 • доц. д-р Катерина Йочева POLF204 Международно публично право
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLF207 Политическата икономия POLF302 Международни икономически отношения POLF403 Въведение в европейските политики
 • доц. д-р Мирианна Майер POLS220 Тероризъм и фундаментализъм
 • доц. д-р Соня Хинкова POLB084 Международните системи: традиции и динамика POLS401 Дипломатическа история на 20-ти век
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLS120 Култура, религия и общество
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLB268 Външна политика на Русия
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLB084 Международните системи: традиции и динамика
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLF109 Международната политика през 20 век POLF304 Елементи на геополитическия анализ POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF511 Самостоятелна работа: Теори за международните отношения (на френски език)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLB095 Съвременният политически процес в България POLF401 Европейският съюз: институции и управление POLF403 Въведение в европейските политики POLF701 Политически режими в централна и източна Европа (на френски език) POLF719 Регионални европейски проекти (на френски език) POLF890 Стаж
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLS345 Самостоятелна работа: Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия POLS347 Европейската икономика: цели и рискове на интеграцията
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС POLS335 Практика: Демокрация и медии POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS341 Политически системи на изток от ЕС POLS346 Самостоятелна работа: Политически системи на изток от ЕС
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов OOOK185 Френски език за политолози (С1.1) OOOK235 Френски език за политолози (С1.2) OOOK335 Френски език за политолози (С2.1) OOOK435 Френски език за политолози (С2.2)
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLF203 Сравнителни политически системи POLF404 Европейски партийни фамилии POLF702 Партии и гражданско общество в централна и източна Европа (на френски език) POLF790 Стаж POLF802 Сравнителна политика на Балканите и Черноморския регион (на френски език) POLF817  Международна политика в Близкия Изток (на френски език)
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLF206 Институции и актьори на международните отношения POLF306 Френски език на международната политика POLF406 Френски език на европейската интеграция
 • ас. д-р Илдико Отова POLF303 Международни политики на гражданство POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF520 Практика: Международни миграции POLF722 Популизми, национализми, екстремизми (на френски език) POLF802 Сравнителна политика на Балканите и Черноморския регион (на френски език) POLF818 Политика на граници (на френски език)
 • ас. Петко Стайнов POLF504 Глобализацията и новият международен ред (на френски език)
 • ас. Христо Панчугов POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS320 Публична сфера: политики и участие (Public sphere: Policy and participation) POLS344 Практика: Политики и участие
 • Валери Вачев POLS404 Конфликти и войни в съвременния свят
 • Валери Рачев POLS350 Национална сигурност: какво е и накъде отива (на английски език)
 • Владимир Шопов POLS342 Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия
 • Десислава Тошева   POLF502 Световни финансови институции и инструменти (на френски език) POLF512 Самостоятелна работа: Световни финансови институции и институции (на френски език)
 • Драгомир Йорданов POLF107 Правото и правните системи POLF402 Въведение в правото на ЕС POLF405 Международно частно право
 • Иван Бедров POLS305 Демокрация и медии
 • Йонко Грозев POLS253 Човешки права: Откъде произтичат и защо се нуждаем от тях?