Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Митология и религия, Композиция във визуалните изкуства, Естетика и теория на изкуството; общообразователни курсове в областта на теорията на изкуствата и социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB021B Митология и религия HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Любомир Миков, д.н. HACB612 Изкуство и култура на исляма по българските земи
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB613 Балкански фолклорно-митологични представи HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB767 Стаж в културна институция HACB869 Теренно и музейно проучване OOOK124 Религията в съвременния свят OOOK191 Човешкото тяло
 • проф. Мони Алмалех, д.н. OOOK057 Науката за езика
 • проф. Явор Конов, д.н. OOOK032 Стара Европа: Музика и култура
 • проф. д-р Ирина Генова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България HACB534 Съвременни кураторски практики HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB725 Модерно изкуство на Балканите HACB792 Изкуството в България в епохата на модерността (1878-1945) HACB878 Стаж в музей, галерия, архив HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена OOOK046 Визуалният образ OOOK052 Динамика на образите в изкуството на ХХ век
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB139 Философия на образа HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB881 Художествени практики в дигиталната епоха
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030A Обща история на изобразителното изкуство HACB546 Практика в музей и галерия - I част HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс HACB824 Изкуството на ХХ век HACB869 Теренно и музейно проучване HACB878 Стаж в музей, галерия, архив OOOK049 Европейският модернизъм и българското изобразително изкуство
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Наталия Христова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура HACB762 Проблеми на българската култура през втората половина на ХХ век HACB767 Стаж в културна институция OOOK050 Раждането на Европа
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство HACB661 Практика в музей и галерия - II част OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ружа Маринска OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Светла Янева OOOK166 Европа и българското национално Възраждане
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021B Митология и религия HACB151 Тракийското изкуство HACB518 Изкуство на Балканите и Мала Азия в праисторията HACB546 Практика в музей и галерия - I част HACB878 Стаж в музей, галерия, архив OOOK050 Раждането на Европа
 • доц. д-р Цвете Лазова OOOK015 Увод в античната култура
 • доц. Борис Данаилов HACB531 Мениджмънт на културните институции HACB534 Съвременни кураторски практики HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030A Обща история на изобразителното изкуство HACB546 Практика в музей и галерия - I част HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс HACB629 Иконография на български средновековни и възрожденски паметници HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство HACB652 Българска възрожденска култура HACB722 Българско Възрожденско изкуство HACB767 Стаж в културна институция HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране HACB834 Семинар: Учебна експедиция HACB878 Стаж в музей, галерия, архив OOOK079 Софийската Света гора - църкви и манастири в София и Софийско OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB012 Антично изкуство HACB529 Древно изкуство и идеология HACB530 Културни модели на Балканите в древността HACB534 Съвременни кураторски практики HACB834 Семинар: Учебна експедиция OOOK120 Празник и празничност OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство OOOK194 Изкуството: психика и творчество