Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Изобразителни възмoжности на анимационния филм, Драматургични стратегии и модели в анимацията, Принципи на анимационното движение, Език на анимационното изкуство, Класическа анимация, Дизайн на анимационен типаж, Бързи скици и шарж, Етюд и рисунка и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Анимационно кино
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB039 Български език - четене и писане
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. Анри Кулев CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки CARB114 Език на анимационното изкуство CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм CARB502 Режисура на анимационна миниатюра І част CARB511 Анимационна работилница CARB602 Режисура на анимационна миниатюра ІІ част CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB701 Режисура на анимационен филм І част CARB711 Стаж CARB801 Режисура на анимационен филм ІІ част CARB803 Сториборд и лейаут ІІ част CARB811 Стаж: Анимационно кино
 • проф. Иван Веселинов CARB503 Карикатура, илюстрация и комикс І част CARB603 Карикатура, илюстрация и комикс ІІ част
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. GENB039 Български език - четене и писане
 • доц. д-р Анна Янева CARB008 Бързи скици, шарж CARB012 Етюд и рисунка
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Невелина Попова CARB013 От идеята до "анимационната библия" - II част CARB103 Първи сценарни замисли CARB110 Анимационна драматургия CARB115 От идеята до "анимационната библия" - I част CARB119 Анимационният сценарий и съвременните интерпретации CARB511 Анимационна работилница CARB512 Самостоятелна работа "Анимационна драматургия" CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB707 Писане на сценарий за дипломен филм CARB711 Стаж CARB811 Стаж: Анимационно кино CASB778 Митологичните сюжети в анимацията
 • доц. д-р Светла Янева GENB065 История и кино в културата на социализма
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. д-р Цветомира Костадинова CARB635 Самостоятелна работа "Анимационни експерименти"
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева CASB672 История на костюма
 • доц. Юлия Кънчева CASB543 Филмов монтаж
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Методи Методиев GENB065 История и кино в културата на социализма
 • гл. ас. д-р Севина Иванова CARB010 Класическа анимация CARB104 Първи анимационни етюди CARB116 Работа под камера CARB511 Анимационна работилница CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB614 Компютърни технологии в анимацията CARB705 Анимация на персонажи (3D Studio MAX) І част CARB708 Компютърна 2D анимация І част CARB711 Стаж CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част CARB811 Стаж: Анимационно кино CASB969 Приложна анимация
 • д-р Пенчо Кунчев CARB013 От идеята до "анимационната библия" - II част CARB017 Създаване на анимационен типаж I част CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм CARB111 Създаване на анимационен типаж II част CARB115 От идеята до "анимационната библия" - I част CARB551 Постановка на анимационния филм І част CARB661 Постановка на анимационния филм ІІ част CARB703 Сториборд и лейаут І част CARB740 Анимационните техники преди компютъра
 • преп. Красимир Иванов CARB014 Основи на компютърната графика и анимация CARB106 Принципи на анимационното движение CARB705 Анимация на персонажи (3D Studio MAX) І част CARB711 Стаж CARB714 Интернет анимация (Flash) CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част CARB811 Стаж: Анимационно кино
 • Боряна Матеева-Пенева CARB500 История на анимацията І част CARB600 История на анимацията ІІ част
 • Велислава Господинова CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част CARB802 Изрезков филм (Cut outs) ІI част
 • Емил Връблянски CARB706 Обемна анимация І част CARB806 Обемна анимация ІІ част
 • Иван Богданов CARB884 Текст, картина и звук в анимационното кино
 • Мариана Вълканова CARB606 Звуково и музикално оформление на анимационен филм