Финанси

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Въведение във финансите, Основи на счетоводството и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Финанси