Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Въведение в програмирането (C++), Въведение в компютърните системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Глобални мрежи, SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)
 • проф. Владимир Лазаров, д.н. NETB102 Компютърни системи NETB122 Самостоятелна работа: Компютърни системи NETB206 Компютърни архитектури
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. NETB302 Системи за реално време NETB322 Проект: Системи за реално време NETB357 Мобилни комуникации NETB405 Сензорни мрежи NETB452 Разпределени системи
 • проф. Иван Ланджев, д.н. NETB103 Линейна алгебра NETB105 Приложения на линейната алгебра NETB133 Самостоятелна работа: Линейна алгебра NETB157 Автомати и изчислимост NETB159 Комбинаторика NETB167 Самостоятелна работа: Автомати и изчислимост NETB308 Шумозащитно кодиране NETB318 Проект: Шумозащитно кодиране NETB328 Приложения по шумозащитно кодиране NETB353 Криптография NETB373 Приложна криптография и защита на информацията
 • проф. Тодор Стоилов, д.н. NETB474 Мрежови операции и тестване
 • проф. Цвятко Рангелов, д.н. NETB173 Приложения на математическия анализ NETB183 Самостоятелна работа: Математически анализ
 • проф. д-р Георги Тупаров NETB307 Разпределени бази от данни NETB317 Приложения за разпределени бази данни NETB337 Проект: Разпределени бази от данни
 • проф. д-р Емил Колев NETB153 Математически анализ
 • проф. д-р Красимир Манев NETB150 Дискретна математика NETB160 Лабораторни упражнения по автомати и изчислимост NETB228 Проект по мрежови алгоритми NETB240 Мрежови алгоритми NETB241 Паралелно програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов NETB219 Аналитична геометрия NETB229 Самостоятелна работа по аналитична геометрия
 • проф. д-р Нели Манева NETB421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии NETB470 Маркетинг в информационната индустрия
 • проф. д-р Румен Стайнов NETB435 Системно Интернет програмиране
 • проф. Маргарита Петкова NETB341 Мрежи от следващо поколение
 • доц. д-р Васил Фурнаджиев NETB174 Самостоятелна работа: Основи на мрежите
 • доц. д-р Владимир Иванов NETB274 Маршрутизация NETB276 Лабораторни занятия по маршрутизация NETB294 Локални мрежи NETB295 Самостоятелна работа: Локални мрежи
 • доц. д-р Деница Топчийска NETB476 Правни аспекти на информационното общество
 • доц. д-р Димитър Атанасов NETB253 Теория на вероятностите NETB263 Лабораторни занятия по теория на вероятностите NETB273 Самостоятелна работа: Теория на вероятностите
 • доц. д-р Емил Стоилов NETB238 Мрежови архитектури NETB248 Проект: Мрежови архитектури NETB309 Network Design / Проектиране на мрежи NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп NETB334 Лабораторни занятия по мрежови технологии NETB356 Мрежов хардуер NETB360 Конфигуриране на мрежови устройства NETB376 Самостоятелна работа: Мрежов хардуер
 • доц. д-р Ласко Ласков NETB100 Програмиране NETB125 Лабораторни упражнения по програмиране NETB126 Приложения на С++ NETB140 Самостоятелна работа по програмиране NETB156 Обектно-ориентирано програмиране NETB162 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране NETB190 Самостоятелна работа: Обектно-ориентирано програмиране NETB358 Програмиране с Java NETB368 Системни и потребителски приложения с Java NETB374 Практика по програмиране NETB378 Проект: Програмиране с Java NETB482 Програмиране с платформата Qt
 • доц. д-р Николай Киров NETB131 Проект по програмиране NETB201 Структури от данни NETB223 Проект по структури от данни NETB330 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - І част NETB374 Практика по програмиране NETB390 Самостоятелна работа: Програмиране за напреднали - ІІ част NETB483 Приложения с платформата Qt
 • доц. д-р Петер Пайнл NETB257 Бази от данни и SQL
 • доц. д-р Росица Голева NETB202 Операционни системи NETB212 Лабораторни занятия по операционни системи NETB224 Самостоятелна работа: Операционни системи NETB352 UNIX/Linux операционни системи NETB362 Лабораторни занятия по Linux
 • доц. д-р Румен Радев NETB457 Технологии за приложения в Интернет NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
 • доц. д-р Ясен Горбунов NETB300 Практика по проектиране на локални мрежи NETB370 Практика по Администриране на мрежи NETB510 Вградени системи
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова NETB369 Управление на проекти по информационни технологии NETB422 Софтуерни технологии NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB496 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова NETB371 Мрежови мултимедийни приложения NETB381 Самостоятелна работа: Мрежови мултимедийни приложения NETB496 Стаж: Мрежови технологии NETB498 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов NETB385 Визуално програмиране NETB401 Web програмиране Client-Server NETB411 Web приложения Client-Server NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB461 Системни и потребителски приложения с .Net
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова NETB262 Администриране на бази от данни NETB269 Приложения на системите бази от данни NETB317 Приложения за разпределени бази данни NETB337 Проект: Разпределени бази от данни NETB380 Практика по програмиране
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов NETB303 Приложна статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев NETB157 Автомати и изчислимост NETB167 Самостоятелна работа: Автомати и изчислимост NETB219 Аналитична геометрия NETB229 Самостоятелна работа по аналитична геометрия
 • гл. ас. д-р Филип Андонов NETB380 Практика по програмиране
 • гл. ас. д-р Филип Филипов NETB217 Лабораторни занятия по компютърни архитектури
 • гл. ас. Емил Келеведжиев NETB234 Лабораторни занятия по структури от данни NETB329 Програмиране с Python NETB339 Проект: Програмиране с Python NETB342 Приложения с Python
 • д-р Йонка Ганчева NETB300 Практика по проектиране на локални мрежи NETB370 Практика по Администриране на мрежи
 • Веселин Хаджитодоров NETB365 Сигурност на системи и данни
 • Георги Георгиев NETB464 Управление на корпоративни мрежи
 • Иво Вачков NETB254 Глобални мрежи NETB275 Самостоятелна работа: Глобални мрежи NETB301 Програмиране на сигурен код NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Кирил Вучков NETB234 Лабораторни занятия по структури от данни
 • Кристина Георгиева Капанова   NETB402 Виртуализация
 • Кристина Капанова NETB154 Основи на мрежите
 • Павлин Дулев NETB403 MPLS Service Provider Networks
 • Пано Панов NETB469 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране NETB481 Облачни технологии
 • Петър Вировски NETB426 Киберсигурност
 • Тодор Брънзов NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript