Маркетинг мениджмънт ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по управление на маркетинга, стратегически маркетинг, комуникационен мениджмънт, стратегическо управление на марките, цени и ценообразуване, маркетингови сравнителни анализи, иновационен маркетинг, маркетингови проучвания, конкуренция и конкурентоспособност, управление на корпоративната репутация, бранд мениджмънт и бранд стратегии, дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО
 • проф. д-р Васил Гарнизов MBAM073D Етномаркетинг
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM048D Стратегии за управление на отношенията с клиенти MBAM068D Маркетинг бизнес стратегия
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016D Организация и управление на проекти MBAM036D Проект:Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM025D Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова MBAM058D Международни маркетингови стратегии
 • проф. д-р Снежанка Башева MBAM012D Счетоводство
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика MBAM049D Международен бизнес MBAM054D Проект: Международен бизнес
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM070D Пазарни структури и анализи
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева MBAM026D Маркетингови анализи MBAM029D Проект: Маркетингови анализи MBAM051D Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга MBAM056D Проект: Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга MBAM060D Маркетингови политики MBAM062D Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM074D Маркетинг в сферата на услугите
 • доц. д-р Диана Петрова MBAM012D Счетоводство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015D Организационно поведение MBAM035D Проект: Организационно поведение MBAM130D Психология на бизнеса
 • доц. д-р Димитър Терзиев MBAM017D Теория за вземане на решения MBAM037D Проект: Теория за вземане на решения
 • доц. д-р Ирена Бокова MBAM073D Етномаркетинг
 • доц. д-р Красимир Йорданов MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян MBAM050D Управление на взаимоотношенията в маркетинга MBAM055D Проект: Управление на взаимоотношенията в маркетинга MBAM060D Маркетингови политики
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM022D Мениджмънт MBAM023D Проект: Мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM028D Проект: Принципи на макроикономиката MBAM033D Проект: Маркетинг MBAM047D Управление на маркетинга MBAM053D Проект: Управление на маркетинга MBAM060D Маркетингови политики MBAM062D Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM064D Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM076D Принципи на маркетинга
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM043D Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM052D Бранд стратегии MBAM060D Маркетингови политики MBAM067D Проект: Бранд мениджмънт MBAM071D Маркетинг в развлекателната индустрия MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013D Финанси
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM027D Интегрирани маркетингови комуникации MBAM059D Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM060D Маркетингови политики MBAM066D Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM072D Създаване и управление на корпоративна репутация MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • ас. Антонио Чолаков   MBAM069D Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • ас. Цветелина Димитрова   MBAM061D Маркетинговите изследвания в практиката MBAM065D Проект: Приложни маркетингови изследвания
 • Георги Малчев MBAM063D Планиране и управление на онлайн маркетинга MBAM069D Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • Юлиан Добрев MBAM061D Маркетинговите изследвания в практиката MBAM065D Проект: Приложни маркетингови изследвания