Фирмени финанси - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е с продължителност три години. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Основни на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Макроикономика и икономическа политика, Въведение във финансите, Основи на счетоводството и др. През втората и третата година, обучението е организирано в специализирани курсове и извън аудиторни учебни форми. Курсовете са практически ориентирани и специализирани и някои от тях са: Финанси на фирмата, Финансови изчисления в MS EXCEL, Финансово счетоводство, Банково дело, Финанси на осигурителните и финанси на застрахователните дружества, Финансиране на дребния и средния бизнес, Международни финанси, Финансиране на дребния и средния бизнес, Финансиране на международната търговия и др.

прочети още
Фирмени финанси - ИО