Маркетинг и продажби - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен професионален бакалавър и е тригодишно. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Основи на финансите, Основи на управлението, Основи на маркетинга и др. През втората и третата година, обучението е практически ориентирано и включва курсове като Методология на счетоводството, Основи на счетоводството, Основи на контрола, Финансово счетоводство, Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство, Информационни технологии в счетоводството и др. Обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО