Счетоводство - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е с продължителност ти години. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Микроикономика и икономическа политика, Основи на счетоводството, Основи на финансите и др. През втората и третата година, обучението е организирано в специализирани курсове и извън аудиторни учебни форми. Курсовете са практически ориентирани и специализирани и някои от тях са: Методология на счетоводството, Финансово счетоводство,Счетоводен документооборот, Информационни технологии в счетоводството, Финансови отчети, Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство и др.

прочети още
Счетоводство - ИО
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB002Z Основи на правото BAEB025Z Търговско право
 • проф. д-р Емил Денчев BAEB064Z Информационни технологии в счетоводството
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB004Z Социално осигуряване и застраховане
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB003Z Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB005Z Регионална икономика
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB006Z Основи на счетоводството BAEB031Z Методология на счетоводството
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAEB001Z Микроикономика - пазар и конкуренция BAEB021Z Макроикономика и икономическа политика BAEB033Z Въведение в икономическото мислене BAEB034Z Международна икономика
 • доц. д-р Емил Калчев BAEB035Z Финанси на предприятието
 • доц. д-р Ирена Николова BAEB024Z Икономически и паричен съюз
 • доц. д-р Красимир Йорданов BAEB032Z Основи на контрола BAEB036Z Практика по счетоводство I - нова форма - Съвременни счетоводни практики/ Счетоводна политика BAEB060Z Бюджетно счетоводство BAEB061Z Съдебни експертизи BAEB065Z Стаж по счетоводство и одит I BAEB077Z Стаж по счетоводство II
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB022Z Въведение във финансите BAEB047Z Банково дело
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB031Z Методология на счетоводството BAEB036Z Практика по счетоводство I - нова форма - Съвременни счетоводни практики/ Счетоводна политика BAEB037Z Самостоятелна работа по Основи на счетоводството BAEB045Z Финансово счетоводство BAEB046Z Счетоводен документооборот BAEB049Z Пратика по счетоводство II - Счетоводни политики BAEB050Z Самостоятелна работа: Финансово счетоводство BAEB063Z Системи и методи за калкулиране BAEB065Z Стаж по счетоводство и одит I BAEB073Z Счетоводни казуси BAEB077Z Стаж по счетоводство II BAEB083Z Финансови отчети BAEB084Z Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки BAEB085Z Програмни продукти в счетоводството
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BAEB086Z Цени и ценообразуване
 • д-р Елица Бойчева BAEB075Z Счетоводство на осигурителните и застрахователните дружества
 • д-р Ива Маркова Андреева BAEB074Z Счетоводни стандарти BAEB076Z Банково счетоводство
 • д-р Младен Младенов BAEB059Z Финансово право