Счетоводство и одит - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Международна икономика, Стопанска история, Въведение във финансите, Основи на счетоводството, Методология на счетоводството, Основи на контрола и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми - практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Словения, Финландия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: счетоводители в търговски предприятия, финансови институции и държавни институции; одитори, ревизори, анализатори в сферата на счетоводството и финансите..

прочети още
Счетоводство и одит - ДО