Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация:

- Управление на туризма

- Мениджмънт на културния туризъм

прочети още
Туризъм - ДО
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB712D Античното художествено наследство в България
 • проф. Тодор Коларов, д.н. GENB016D Основи на правото
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Димитър Дамгалиев GENB002D Статистика
 • проф. д-р Жозеф Теллалян GENB002D Статистика
 • проф. д-р Ирина Генова HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • проф. д-р Красимир Калинов GENB002D Статистика
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB415D Регионална икономика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Манол Рибов BATB703D Системи за управление на качеството
 • проф. д-р Мариана Янева BATB505D Екскурзоводство BATB804D Управление на проекти в туризма
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAEB003D Принципи на микроикономикта BAEB005D Принципи на макроикономиката BAEB406D Международна икономика
 • проф. д-р Тома Томов BATB808D Поклоннически туризъм
 • проф. Петър Славейков BATB504D География на туризма
 • доц. д-р Ангел Георгиев BATB503D Икономика на туризма
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010D Обща социология
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB813D Стаж в музей и галерия HISB714D Музеите в България
 • доц. д-р Димитър Панайотов BATB605D Психология и туристическо поведение
 • доц. д-р Елена Паспаланова GENB013D Увод в социалната психология
 • доц. д-р Еленита Великова BATB507D Международен туризъм BATB602D Туристическа и спортна анимация
 • доц. д-р Зарко Ждраков BATB810D Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB701D Културно наследство и международни политики
 • доц. д-р Ирена Емилова BAEB006D Въведение в туризма BATB501D Технология и организация на туристическата дейност BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част BATB508D Самостоятелна работа: Туроператорска и турагентска дейност BATB610D Туроператорска и турагентска дейност - II част BATB701D Туристически пазар и икономическа политика BATB702D Организация на транспорта BATB709D Стаж: Туроператорска и агентска дейност BATB806D Развлекателен туризъм BATB808D Поклоннически туризъм
 • доц. д-р Красимир Йорданов BAEB304D Основи на счетоводството BATB801D Счетоводство и контрол в туризма
 • доц. д-р Мария Николова BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма
 • доц. д-р Милена Караилиева BAEB010D Туристически ресурси BATB511D Разработване на писмен материал I BATB512D Защита на разработения материал пред жури I BATB603D Управление на туризма BATB605D Психология и туристическо поведение BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB609D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB611D Разработване на писмен материал II BATB612D Защита на разработения материал пред жури BATB613D Управление на човешкия потенциал в туризма BATB707D Европейски стандарти и регулация в туризма BATB711D Планиране и организация на културния туризъм BATB713D Разработване на писмен материал III BATB714D Защита на писмения материал пред жури III BATB803D Спа туризъм и балнеология
 • доц. д-р Михаил Михайлов BATB603D Управление на туризма
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB305D Основи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BAEB535D Управление на маркетинга
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BAEB302D Сравнителна стопанска история BAEB401D Икономически теории BATB705D Управление и отчетност на екологичните ресурси в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BATB607D Финансиране на туристическата фирма BATB608D Самостоятелна работа: Финансиране на туристическата фирма
 • доц. д-р Соня Алексиева BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB511D Разработване на писмен материал I BATB512D Защита на разработения материал пред жури I BATB604D Хотелиерство и рeсторантьорство - II част BATB611D Разработване на писмен материал II BATB612D Защита на разработения материал пред жури BATB704D Туристическа реклама и връзки с обществеността BATB710D Управление на събитията BATB713D Разработване на писмен материал III BATB714D Защита на писмения материал пред жури III BATB807D Стаж: Хотелиерство и ресторантьорство BATB809D Винен туризъм BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB712D Античното художествено наследство в България HACB813D Стаж в музей и галерия
 • доц. д-р Теодора Ризова BATB509D Практика: Екскурзоводство BATB511D Разработване на писмен материал I BATB512D Защита на разработения материал пред жури I BATB611D Разработване на писмен материал II BATB612D Защита на разработения материал пред жури BATB707D Европейски стандарти и регулация в туризма BATB713D Разработване на писмен материал III BATB714D Защита на писмения материал пред жури III BATB803D Спа туризъм и балнеология BATB805D Функциониране и развитие на туристически комплекси
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BAEB415D Регионална икономика
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BATB511D Разработване на писмен материал I BATB512D Защита на разработения материал пред жури I BATB611D Разработване на писмен материал II BATB612D Защита на разработения материал пред жури BATB706D Цени и ценообразуване на туроператорският продукт BATB713D Разработване на писмен материал III BATB714D Защита на писмения материал пред жури III
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB713D Изкуството на Възраждането в развитието на туризма HACB715D Стаж:Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство HACB813D Стаж в музей и галерия
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BATB704D Туристическа реклама и връзки с обществеността BATB710D Управление на събитията BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции
 • д-р Георги Георгиев BATB802D Хазартен туризъм