Национална и международна сигурност - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя осигурява най-висока квалификация в науката и в практиката по сигурността. Първата в страната, отговаряща на съвременните стандарти в ЕС и САЩ. Програмата има програмна акредитация от НАОА с най-висока оценка за срок от 6 години.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM101D Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната DDSM104D Системи за сигурност и отбрана DDSM105D Международно хуманитарно право DDSM111D Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана DDSM124D Самостоятелна работа: Правна уредба на националната и международна сигурност и отбрана на страната DDSM127D Самостоятелна работа: Международно хуманитарно право NISM103D Международни конфликти и национална сигурност NISM112D Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM120D Самостоятелна работа: Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM223D Еволюция на международното мироопазване NISM239D Самостоятелна работа: Еволюция на международното мироопазване SECB002D Организация на международната сигурност
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. NISM113D Национална идея и държавност в българското историческо наследство NISM128D Самостоятелна работа: Национална идея и държавност в българското историческо наследство
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM115D Разузнавателен анализ NISM119D Семинар: Езиците на сигурността - I част NISM180D Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ NISM216D Изграждане и управление на системи за сигурност NISM240D Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства NISM248D Самостоятелна работа: Изграждане и управление на системите за сигурност SCTM121D Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността
 • проф. д-р Венелин Георгиев NISM215D Анализ на сигурността в информационното пространство NISM273D Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство SCTM102D Иновации и инвестиции в сигурността
 • проф. д-р Ненко Дойков CTRM144D Противодействие на общата престъпност CTRM149D Самостятелна работа: Птотиводействие на общата престъпнст NISM121D Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM188D Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM233D Полицейско право
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM182D Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211D Икономика и сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM111D Основи на сигурността NISM118D Самостоятелна работа: Основи на сигурността NISM134D Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM335D Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • проф. Нина Дюлгерова NISM130D Дипломация и енергийна сигурност
 • доц. Тодор Коларов, д.н. NISM101D Теория и история на международните отношения NISM201D Проблеми на меджународното право NISM220D Човешката сигурност NISM249D Самостоятелна работа: Човешката сигурност
 • доц. д-р Васил Янарлиев CTRM212D Обезпечаване сигурността на особено важни обекти CTRM239D Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
 • доц. д-р Георги Павлов NISM250D Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск
 • доц. д-р Йордан Бакалов NISM134D Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • доц. д-р Константин Пудин NISM182D Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211D Икономика и сигурност
 • доц. д-р Юлияна Каракънева NISM213D Информационни технологии за управление при риск
 • ас. д-р Албена Игнатова DDSM110D Култура на комуникациите, диалог и дипломация DDSM129D Самостоятелна работа: Култура на комуникациите, диалог и дипломация NISM214D Психология и сигурност
 • д-р Калчо Таушанов NISM116D Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM218D Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM231D Основи на разузнаването
 • д-р Тихомир Стойчев NISM131D Корпоративно и фирмено разузнаване NISM133D Основи на контраразузнаването
 • д-р Юлиан Джоков NISM130D Дипломация и енергийна сигурност
 • д-р Юрий Тодоров CTRM220D Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма CTRM244D Самостоятелна работа: Финансова сигурност и изпиране на пари