Бизнес администрация ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- "Мениджмънт и лидерство";

- "Управление на човешките ресурси".

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация ДО
 • проф. Ангел Василев, д.н. MBAM030D Проект: Банково дело
 • проф. Нако Стефанов, д.н. MBAM084D Корпоративно управление и организационно развитие MBAM189D Трудови отношения, оценка и заплащане на труда
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM186D Бизнес стратегии (експерти от бизнеса)
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM079D Борсови пазари MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Камен Каменов MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM167D Бизнес контролинг
 • проф. д-р Катя Владимирова MBAM182D Стратегическо управление на човешките ресурси MBAM187D Организационно проектиране и развитие на човешките ресурси
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005D Корпоративно управление MBAM016D Организация и управление на проекти MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM036D Проект:Организация и управление на проекти MBAM077D Евристични методи и вземане на решения MBAM078D Проект: Евристични методи и вземане на решения MBAM080D Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса MBAM089D Проект: Модели за организационно съвършенство MBAM094D Проект: Управление на екипи MBAM165D Управленският процес и екипната дейност MBAM177D Модели за организационно съвършенство MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Снежанка Башева MBAM012D Счетоводство MBAM042D Проект: Счетоводство
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика MBAM049D Международен бизнес MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM019D Икономика за мениджъри MBAM039D Проект: Икономика за мениджъри
 • проф. д-р Тома Томов MBAM092D Управление на конфликти MBAM095D Проект: Делови отношения
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM090D Проект: Диверсификация и измерване на риска MBAM184D Бизнес инвестиции
 • доц. д-р Ангел Доралийски MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MBAM157D Бизнес среда и устойчиво развитие
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM077D Евристични методи и вземане на решения MBAM078D Проект: Евристични методи и вземане на решения MBAM084D Корпоративно управление и организационно развитие MBAM086D Бизнес етика и корпоративна социална отговорност MBAM092D Управление на конфликти MBAM095D Проект: Делови отношения MBAM180D Изкуството на преговорите
 • доц. д-р Виолета Касърова MBAM176D Бизнес оценяване
 • доц. д-р Диана Петрова MBAM012D Счетоводство MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015D Организационно поведение MBAM035D Проект: Организационно поведение MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM082D Самостоятелна работа: Уроците на лидера MBAM083D Проект: Изследователски подходи в бизнеса MBAM085D Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение MBAM088D Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM091D Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерство MBAM096D Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията MBAM130D Психология на бизнеса MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM093D Проект: Планиране на кариерата - практика в агенции и отдели за управление на човешки ресурси MBAM188D Подбор и обучение на персонала в организациите
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM138D Политики на Европейския съюз
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM018D Бизнес планиране и прогнозиране MBAM038D Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM110D Стратегии за управление на качеството MBAM122D Управленско консултиране
 • доц. д-р Красимир Йорданов MBAM020D Финансов одит MBAM040D Проект: Финансов одит
 • доц. д-р Людмила Михайлова MBAM185D Стратегическо управление и инструменти за анализи
 • доц. д-р Мария Николова MBAM179D Електронен бизнес
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM087D Управление на проекти (тренинг) MBAM157D Бизнес среда и устойчиво развитие
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010D Банково дело MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM167D Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM188D Подбор и обучение на персонала в организациите