Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

програма.

прочети още
Туризъм - ДО
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB002D Самостоятелна работа: Икономика на туристическия бизнес BATB503D Икономика на туризма
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов BATB011D Системи за резервации в туризма BATB013D Проект: Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BAEB006D Въведение в туризма BATB001D Проект: Туристически дестинации BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB004D Посредническа дейност в туризма BATB007D Самостоятелна работа: Посредническа дейност в туризма BATB009D Туристическа политика BATB012D Самостоятелна работа: Туристическа политика BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB709D Стаж: Туроператорска и агентска дейност
  • доц. д-р Мариана Янева BATB015D Консултинг в туризма
  • доц. д-р Мария Николова BATB011D Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB006D Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB603D Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB010D Управление на хотелиерския продукт BATB014D Управление на ресторантьорския продукт BATB016D Самостоятелна работа: Управление на ресторантьорския продукт BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB020D Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB805D Функциониране и развитие на туристически комплекси
  • гл. ас. д-р Милена Караилиева BAEB010D Туристически ресурси BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB005D Конкурентни предимства на туристическия продукт BATB006D Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB008D Самостоятелна работа: Конкурентни предимства в туризма BATB017D Проект: Европейски практики в туризма BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB603D Управление на туризма
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB002D Самостоятелна работа: Икономика на туристическия бизнес BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB018D Самостоятелна работа: Функциониране и развитие на туристически комплекси BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB805D Функциониране и развитие на туристически комплекси