Приложен немски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Minor-програма "Приложен немски език" е ориентирана към придобиване преводачески умения.

прочети още
Приложен немски език
 • проф. Мария Грозева, д.н. GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB611 Морфология на немски език GERB613 Техники в устния превод GERB700 Превод при делови преговори GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB813 Синтаксис на немския език
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • доц. д-р Елена Савова BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": GERB608 Самостоятелна работа "Превод в туризма" GERB889 Немскоезична литература GERB907 Самостоятелна работа "Немски език чрез автентични текстове" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB666 Самостоятелна работа "Компютър и превод" BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB769 Педагогическа психология
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB511 Фонетика и фонология на немския език GERB513 Стратегии на писмения превод GERB529 Самостоятелна работа по практическа граматика GERB536 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция" GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB652 Превод на икономически текст GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB710 Практически немски език GERB854 Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Анета Чучкова GERB805 Проект "Превод на художествен текст"
 • преп. Велка Харизанова GERB580 Проект: "Превод на обществено-политически текст" GERB706 Проект: "Превод на упътвания за потребителя"
 • преп. Веселинка Крушева GERB703 Проект:"Редактиране на преведен текст" GERB803 Проект: "Езикови реалии и превод"
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова GERB804 Проект:"Институции, документи и терминология на ЕС" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Камелия Джурелова BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Нора Кръстева GERB508 Самостоятелна работа "Германски митове и легенди" GERB606 Проект "Превод в областта на информационните технологии" GERB610 Практически немски език GERB705 Самостоятелна работа "Превод на интернет-страници"
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" GERB510 Практически немски език
 • преп. Светлана Ташевска BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • Анжела Георгиева   GERB653 Превод на административно-правни документи