Класически езици, антична култура и литература

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Антропология, Историческото познание, Въведение в археологията; практически курсове като - Старогръцки език, Латински език, Класическа митология, Класическа античност и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Класически езици, антична култура и литература
Квалификация: класически филолог

Практики:

Практическото обучение включва преводачески и редакторски семинари, архивни проучвания, пътуващи семинари и теренна работа (вкл. участие в археологически разкопки и практика/стаж в музеи).

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Кипър, Италия, Хърватия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания в областта на историята, културата, религията, литературата и изкуството на класическата античност;

- придобиват умения за експертна работа в областта на античното културно-историческо наследство и неговото представяне у нас и в чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: историк, специалист по антична култура и литература; експерт в областта на класическите езици (учител, преводач, редактор) и на античната култура и литература (музеен работник, екскурзовод и т.н.).

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания