Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Въведение в програмирането (C++), Въведение в компютърните системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Глобални мрежи, SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Мрежово администриране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Модул: Мрежово програмиране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Практики:

Практическото обучение включва практики в компютърните лаборатории на НБУ и стажове във фирми.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Франция, Белгия и Германия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и бази от данни;

- умения да управляват, инсталират, тестват и администрират локални и глобални мрежи; да разработват софтуерни приложения, да програмират приложения в интернет.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; системни администратори, мрежови администратори, специалисти по компютърни мрежи, софтуерни разработчици, проектанти и администратори на бази от данни, приложни програмисти.

Департамент, предложил програмата:

Информатика