Национална и международна сигурност - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя осигурява най-висока квалификация в науката и в практиката по сигурността. Първата в страната, отговаряща на съвременните стандарти в ЕС и САЩ. Програмата има програмна акредитация от НАОА с най-висока оценка за срок от 6 години.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Национална и международна сигурност
Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

Специализация: Вътрешна сигурност

Практики:

Програмата включва стажове в системата на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция за бежанците, частни фирми и корпорации

Международна мобилност:

по програми Еразъм

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават системни и съвременни знания и умения за :

- тенденциите, организациите и механизмите за осъществяване на глобалната, регионална и национална сигурност;

- институционалните и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;

- работа с имигранти и бежанци;

- обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни информационни технологии;

- изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;

- ръководене национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.

Дипломиране:

Завършването на обучение в Магистърската програма става с държавен изпит, след покриване изискванията на програмната схема

Професия и възможни заемани длъжности:

Като ръководни кадри и експерти в системата на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция за бежанците, частни фирми и корпорации

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност