Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Програмна схема

В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни курса (лекции и практически занимания) и записват по две извънаудиторни учебни форми (една практика и една самостоятелна работа, семинар или проект). В VII семестър отново избират 6 от 8 аудиторни курса и преминават стаж от 120 часа, а в VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)