Маркетинг

Програмна схема

В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни и 1 от 2 практически некредитни курса, също така записват и по две извънаудиторни учебни форми (една практика и една самостоятелна работа, семинар или проект). В VII семестър отново избират 6 от 8 аудиторни и 1 от 2 практически некредитни курса и преминават стаж от 120 часа. В VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни и 1 от 2 практически некредитни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Маркетинг

5-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)