Екология и опазване на околната среда - ДО

Програмна схема

В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни курса (лекции и практически занимания) и записват по две извънаудиторни учебни форми. В VII семестър отново избират 6 от 8 аудиторни курса и преминават стаж от 120 часа или разработват и защитават писмен материал, а в VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

5-ти семестър

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

Аудиторни лекционни курсове (кредитни) - дистанционни