Театър

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 9 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 9 кредита от практически курсове в програмата (кредитни), 3 кредита от индивидаулен курс, 3 кредита от практически курсове в програмата (кредитни), 60 ч. - 2 практически курса (некредитни); за III-IV сем. - 9 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от практически курсове в програмата (кредитни), 3 кредита от индивидаулен курс, 9 кр. от практически курсове в програмата (кредитни), 60 ч. - 2 практически курса (некредитни).

прочети още

1-ви семестър

Задължителни аудиторни курсове

Задължително-избираеми курсове

Практически курсове (некредитни)

Практически курсове (кредитни) - индивидуален

Практически курсове (кредитни)