Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 27 кредита от курсове в програмата (лекции и практически занимания), 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри); 6 кредита от извънаудиторни учебни форми във II сем.; за III-IV сем. - 18 кредита от курсове в програмата (лекции и практически занимания), 24 кредита от извънаудиторни учебни форми. В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни курса (лекции и практически занимания) и записват по 30 кредита от извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

1-ви семестър