Международна политика (на френски език)

Програмна схема

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от курсове за умения (компютри, І сем.)/общообразователен курс за знания (ІІ сем.), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 12 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 9 кредита от практически курсове в програмата; за III-IV сем. - 12 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от практически курсове в програмата.

прочети още
Международна политика (на френски език)