Мрежови технологии (на английски език)

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 30 часа от двусеместриален общообразователен курс за умения (български език), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 6 кредита - един едносеместриален задължителен 3 кредитен и един едносеместриален задължително избираем 3 кредитен по основно научно направление, 9 кредита от практически курсове в програмата, 30 ч. - 1 практически курс (некредитен), 12 кредита от извънаудиторни учебни форми; за II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от двусеместриален общообразователен курс за умения (български език), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 6 кредита - един едносеместриален задължителен 3 кредитен и един едносеместриален задължително избираем 3 кредитен по основно научно направление, 6 кредита от практически курсове в програмата, 30 ч. - 1 практически курс (некредитен), 12 кредита от извънаудиторни учебни форми; за III-IV сем. - 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от практически курсове в програмата, 30 ч. - 1 практически курс (некредитен), 12 кредита от извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

1-ви семестър

Задължителни аудиторни курсове

Задължително-избираеми курсове

Практически курсове (некредитни)

Задължителен практически курс (кредитен)

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)