Дипломация и международни отношения

Програмна схема

Дипломация и международни отношения

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)