Българската култура между глобализма и националната идентичност

Програмна схема

Българската култура между глобализма и националната идентичност

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)