Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Програмна схема

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Подготвителен модул

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)