Маркетинг мениджмънт

Програмна схема

Маркетинг мениджмънт

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)