Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по графично оформление, илюстриране и технологии в илюстрирането, предпечатни технологии, алтернативна графика, артмениджмънт, модерни тенденции в изкуството, компютърно илюстриране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, курсови и творчески проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябвя да притежават базисни познания областта на изобразителните изкуства.

Приемът включва специализиран изпит - представяне на портфолио със свободни графични работи и събеседване с изпитната комисия.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.