Музика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове като - Композиция в музикалното изкуство, Обща история на изобразителното изкуство, Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра,; практически курсове като - Пеене/инструмент/танц, Музикални елементи и солфеж, Музикална теория, Облигатен инструмент/Съпровод, Камерна музика/оркестър, Музикални елементи и солфеж (интониране), Исторически танци, Компютри и музика и др.

прочети още
Музика

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

Специализираният изпит за прием в програмата се състои от:

- Практически изпит – изпълнение на произведение по избор на кандидата (свирене, пеене или танц на минимум две различни в стилово отношение пиеси).

- Писмен изпит – есе по зададена тема, с цел установяване опита на кандидатите със специализирани програмни продукти за компютърно музициране и тонрежисура.