Пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Човешка култура, Митология и религия, Изразните средства в изобразителното изкуство, Художествено наследство и културни практики в България, Езикът на формалното, Древните цивилизации; практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката, стъклото, порцелана, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, основни компютърни курсове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в пет модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Пластични изкуства

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.

Специализираният изпит включва: представяне на портфолио и събеседване с изпитната комисия относно представените творби. Представят се най-малко 15 бр. авторски работи в областта на графичната рисунка, живописта, рекламния дизайн, снимков материал на пластични разработки или разработки за сценичен дизайн и костюми.