Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Въведение в програмирането (C++), Въведение в компютърните системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Глобални мрежи, SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.

Специализираният изпит за прием в програмата представлява писмен изпит за проверка на чуждоезиковата компетентност на кандидатите на ниво B2 според Европейската езикова рамка: изисква се практическо приложение на уменията за разбиране при слушане и четене, писане на текст по подадена информация. Изпитните задачи следват формата на изпита за придобиване на международновалиден сертификат First Certificate in Englih (FCE) на Cambridge ESOL. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система по разработена скала.