Национална и международна сигурност - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя осигурява най-висока квалификация в науката и в практиката по сигурността. Първата в страната, отговаряща на съвременните стандарти в ЕС и САЩ. Програмата има програмна акредитация от НАОА с най-висока оценка за срок от 6 години.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Прием:

Завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър" по: обществени науки - политология, право, международни отношения, философия и социология, публична администрация, психология, история, полицейски, военни и други сродни специалности.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от тази на програмата, записват курсове до 30 кр. от подготвителен блок.

Необходими образователни кредити за завършване на програмата:

Общ брой кредити - 105:

- аудиторни лекционни курсове - 45 кр.;

- извънаудиторни учебни форми - 30 кр.;

- магистърски стаж - 15 кр.;

- магистърска теза - 15 кр.