Електронен каталог

Докторски програми

А
Антропология
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли - редовна докторантура
Б
Бизнес администрация
В
Визуално-пластични изкуства
Г
Германски езици (английски и немски език)
Гражданско и семейно право
Д
Дизайн
Е
Египтология
И
Изкуствознание и визуални изследвания
Информатика
История на България от Средновековието до наши дни
История на философията
К
Кинознание, киноизкуство и телевизия
М
Методика на обучението по съвременни езици
Музика
    Модул: Музикално изпълнителско майсторство
    Модул: Музикознание и музикално изкуство
Н
Наказателно право
Нова и най-нова обща история
О
Обща психология
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
П
Политически науки
Р
Романски езици (испански)
С
Световно стопанство. Международни икономически отношения
Семиотика (Съвременни философски учения)
Славянски езици (руски език)
Социология
Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия
Стратегии и политики на сигурност
Т
Театрознание и театрално изкуство
    Модул: Театрално изпълнителско изкуство
    Модул: Театрознание и театрално изкуство
Телекомуникации
Теория и история на архитектурата
Теория и история на литературата
Теория и практика на превода
Ф
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка