Електронен каталог

Бакалавърски програми

Англицистика
Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
    Специализация: Учител
Антропология
Антропология
Археология
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
    Специализация: История на България, Европа и света
Бизнес администрация
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
Туризъм
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туризма
Управление на бизнеса и предприемачество
Дизайн
Интериорен дизайн
Мода
Здравеопазване и социална работа
Логопедия
Социална работа
Изкуствознание и история на културата
Българска културна история и музеи
Изкуствознание и артмениджмънт
Изящни изкуства
Пластични изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Икономика
Маркетинг
Счетоводство и одит
Финанси
Информатика
Информатика
    Специализация: Компютърно програмиране
    Специализация: Приложна информатика
Информационни технологии
    Модул: Бизнес информатика
    Модул: Технологии за компютърни игри
Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Мрежово администриране
    Модул: Мрежово програмиране
Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
История
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
    Специализация: История на България, Европа и света
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Реклама
Фотография
Когнитивна наука и психология
Психология
    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието
Психология (на английски език)
Медии и комуникация
Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития
Журналистика
    Специализация: Аудиовизуална продукция
    Специализация: Журналистика в електронни и дигитални медии
Музика
Музика
    Модул: Музикално и танцово изпълнителство
    Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
    Специализация: Музикален мениджмънт
    Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
    Специализация: Танцово изпълнителство
    Специализация: Тонрежисура
    Специализация: Тонрежисура и електронна/компютърна музика
Национална и международна сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на обществения ред
    Специализация: Информационна и документална сигурност
    Специализация: Сигурност и охрана в частния сектор
    Специализация: Управление на регионалната сигурност
Нова българистика
Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Преподаване на български език и литература
Русистика (Руски език, култура и литература)
    Специализация: Превод на руски език
    Специализация: Преподавател по руски език
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление
Природни науки
Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология
Екология и опазване на околната среда
Публична администрация
Администрация и управление
    Специализация: Държавна и местна администрация
    Специализация: Европейска публична администрация
Романистика и германистика
Германистика (Немски език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по немски език
Испанистика (Испански език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по испански език
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по италиански език
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Романистика (Френски език, култура и литература)
    Модул: Превод по френски език
    Модул: Преподавател по френски език
Средиземноморски и Източни изследвания
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Класически езици, антична култура и литература
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
Театър
Пластични изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър
Телекомуникации
Телекомуникации
    Модул: Мрежово инженерство
    Модул: Телекомуникационни технологии и услуги
Философия и социология
Социология
Философия