Електронен каталог

Бакалавърски програми

А
Администрация и управление
    Специализация: Държавна и местна администрация
    Специализация: Европейска публична администрация
Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
    Специализация: Учител
Анимационно кино
Антропология
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Б
Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология
Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Преподаване на български език и литература
Българска културна история и музеи
В
Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития
Г
Германистика (Немски език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по немски език
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на обществения ред
    Специализация: Информационна и документална сигурност
    Специализация: Сигурност и охрана в частния сектор
    Специализация: Управление на регионалната сигурност
Графичен дизайн
Е
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Екология и опазване на околната среда
Ж
Журналистика
    Специализация: Аудиовизуална продукция
    Специализация: Журналистика в електронни и дигитални медии
И
Изкуствознание и артмениджмънт
Интериорен дизайн
Информатика
    Специализация: Компютърно програмиране
    Специализация: Приложна информатика
Информационни технологии
    Модул: Бизнес информатика
    Модул: Технологии за компютърни игри
Испанистика (Испански език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по испански език
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
    Специализация: История на България, Европа и света
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
    Модул: Превод
    Модул: Преподавател по италиански език
К
Кино и телевизия
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Класически езици, антична култура и литература
Л
Логопедия
М
Маркетинг
Международна политика (на френски език)
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
Мода
Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Мрежово администриране
    Модул: Мрежово програмиране
Музика
    Модул: Музикално и танцово изпълнителство
    Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
    Специализация: Музикален мениджмънт
    Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
    Специализация: Танцово изпълнителство
    Специализация: Тонрежисура
    Специализация: Тонрежисура и електронна/компютърна музика
Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
Н
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
П
Пластични изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Психология
    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието
Психология (на английски език)
Р
Реклама
Романистика (Френски език, култура и литература)
    Модул: Превод по френски език
    Модул: Преподавател по френски език
Русистика (Руски език, култура и литература)
    Специализация: Превод на руски език
    Специализация: Преподавател по руски език
С
Социална работа
Социология
Счетоводство и одит
Т
Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър
Телекомуникации
    Модул: Мрежово инженерство
    Модул: Телекомуникационни технологии и услуги
Туризъм
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туризма
У
Управление на бизнеса и предприемачество
Ф
Философия
Финанси
Фотография