Електронен каталог

Дистанционни програми

Фирмени финанси - ИО
Маркетинг и продажби - ИО
Социални, стопански и правни науки
Културен туризъм ДО
Маркетинг мениджмънт ДО
Бизнес комуникации - ДО
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Управление на туризма
Счетоводство и одит - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Туризъм - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туризма
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Мениджмънт и предприемачество - ИО
Счетоводство - ИО
Природни науки, математика и информатика
Екологични експертизи и контрол - ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО
Сигурност и отбрана
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
Национална и международна сигурност - ДО
    Специализация: Вътрешна сигурност
Киберсигурност ДО